ADR kusai

Mokymo kursai prasideda kiekvieną pirmadienį .

ADR testai internetu NEMOKAMAI .

 

Vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius (ADR) mokymo kursai

A1 – Pagrindinis mokymo kursas pavojingiems kroviniams vežti. Kursų kaina 150 Eur .

A2 – Specializuotas mokymo kursas pavojingiems kroviniams vežti cisternomis. Kursų kaina 100  Eur .

A3 – Specializuotas mokymo kursas 1-os klasės pavojingiems (sprogstamiems) kroviniams vežti. Kursų kaina 100  Eur .

A4 – Specializuotas mokymo kursas 7-os klasės pavojingiems (radioaktyviems) kroviniams vežti. Kursų kaina 100 Eur . 

  Kelių transporto priemonių  vairuotoju, vežančiu pavojingu kroviniu gali būti asmuo, kuris turi vairuotojo pažymėjimą (bent B kategorijos), yra išklausęs pagrindinį mokymo kursą (A1) ir jei reikia papildomai, specializuotą kurą (-us) mokymosi (-us) – A2 (vežti) )) pavojingų krovinių cisternose) , A3 (vežti sprogstamąsias medžiagas), A4 (vežti radiaktyviąsias medžiagas) ir nustatyta tvarka išlaikęs egzaminą Lietuvos transporto administracijoje prie Susisiekimo ministerijos. ADR pažymėjimas galioja penkerius metus. 

Egzaminuojamieji egzamino metu gali naudotis Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pavojingų krovinių vežimą. Kita literatūra ir užrašais naudotis draudžiama.

     Egzamino bilietą sudaro:

  • 25 klausimai, laikas A1 egzaminą (atsakyti į klausimą skiriamos 1 val. 30 min.);
  • po 15 klausimų, laikas A2, A3 ir A4 egzaminus (atsakyti į klausimą skiriama po 1 val.)

     Egzaminas išlaikytas, jei egzaminuojamasis gauna:

  • mažiau kaip 20 balų, laikant A1 egzaminą;
  • ne mažiau kaip 12 balų, laikas A2, A3 ir A4 egzaminas.

 Pažymėjimas, pagal poreikį, Administracijos nustatytos tvarkos gali būti direktoriaus paštu, asmeniui apie tai nurodžius prašymo arba registracijos internetu.   

     Administracijos išduodamo ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimo pavyzdys:

                            

 

Saugos specialistų (ADR) mokymo kursai

M – mokymo kursas visų klasių pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti. Kursų kaina 250 Eur .

M1 – mokymo kursas 1 klasės (sprogstamosios medžiagos) pavojingų krovinių vežimo saugai užtikrinti. Kursų kaina 200 Eur .

M2 – mokymo kursas 2 klasės (dujos) pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti. Kursų kaina 200 Eur .

M3 – mokymo kursas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 klasių pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti. Kursų kaina 240 Eur .

M4 – mokymo kursas 7 klasės (radioaktyviosios medžiagos) pavojingų krovinių vežimo saugai užtikrinti. Kursų kaina 200  Eur

M5 – mokymo kursas pavojingųjų krovinių, kurių numeriai 1202, 1203, 1223 , 3475 (dyzelinas, benzinas, žibalas ir etanolio mišiniai) ir aviacinio kuro, priskiriamo prie Jungtinių Tautų numerių 1268 ar 0863, vežimo saugai užtikrinti. Kursų kaina 200  Eur

Pavojingųjų krovinių vežimo automobiliniu transporto saugos specialistu gali būti i asmuo, išklausęs atitinkamą mokymo kursą (pagrindinis kursas – M ir M1, M2, M3, M4, M5) ir nustatyta tvarka išlaikęs egzaminą Lietuvos transporto administracijoje prie Susisiekimo ministerijos.

EGZAMINAVIMO TVARKA

   Egzaminuojamieji egzamino metu gali naudotis Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pavojingų krovinių vežimą. Kita literatūra ir užrašais naudotis draudžiama.

     Egzamino bilietą sudaro 40 klausimų iš atitinkamo mokymo kurso ir praktinės užduotis, kurią sudaro:

  • sąlyga ir 20 klausimų pagal M mokymo kursą.
  • sąlyga ir po 10 klausimų pagal M1, M2, M3, M4 ar M5 mokymo kursą.

     Egzaminui skirti ne daugiau kaip 4,5 valandos.

     Egzaminas išlaikytas, jei egzaminuojamasis atsakė ne mažiau kaip į:

  • 48 bilieto klausimus pagal M mokymo kursą.
  • 40 klausimų pagal M1, M2, M3, M4 ar M5 mokymo kursus.