ADR kursai Šiauliuose

ADR vairuotojų kursai

ADR kursai vairuotojams prasideda kiekvieną pirmadienį arba iš anksto sutartomis dienomis ir sutartu laiku.

ADR testai internetu NEMOKAMAI .

Prašome į mokymo kursus registruotis  iš anksto :

 • telefonu +37068524581

 • atvykdami į vairavimo mokyklą  adresu Aušros al. 68 -307 Šiauliai. 

 • užpildę žemiau esančią registracijos formą. Gavę Jūsų užklausą susisieksime su Jumis artimiausiu metu, kad patvirtintume registraciją;
Heroldo.lt žinutė

ADR kurų kaina:

Vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius (ADR) mokymo kursai

A1 – Pagrindinis mokymo kursas pavojingiems kroviniams vežti. Kursų kaina  190 Eur.

A2 – Specializuotas mokymo kursas pavojingiems kroviniams vežti cisternomis. Kursų kaina 110 Eur.

A3 – Specializuotas mokymo kursas 1-os klasės pavojingiems (sprogstamiems) kroviniams vežti. Kursų kaina 110  Eur .

A4 – Specializuotas mokymo kursas 7-os klasės pavojingiems (radioaktyviems) kroviniams vežti. Kursų kaina 110 Eur . 

 Kelių transporto priemonių  vairuotoju, vežančiu pavojingu kroviniu gali būti asmuo, kuris turi vairuotojo pažymėjimą, yra išklausęs pagrindinį mokymo kursą (A1) ir jei reikia papildomai, specializuotą kurą (-us) mokymosi (-us) – A2 (vežti pavojingų krovinių cisternose) , A3 (vežti sprogstamąsias medžiagas), A4 (vežti radiaktyviąsias medžiagas) ir nustatyta tvarka išlaikęs egzaminą Lietuvos transporto administracijoje prie Susisiekimo ministerijos. ADR pažymėjimas galioja penkerius metus. 
Egzaminuojamieji egzamino metu gali naudotis Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pavojingų krovinių vežimą. Kita literatūra ir užrašais naudotis draudžiama.
     Egzamino bilietą sudaro:
 • 25 klausimai, laikas A1 egzaminą (atsakyti į klausimus skiriamos 1 val. 30 min.);
 • po 15 klausimų, laikas A2, A3 ir A4 egzaminus (atsakyti į klausimus skiriama po 1 val.)
     Egzaminas išlaikytas, jei egzaminuojamasis gauna:
 • mažiau kaip 20 balų, laikant A1 egzaminą;
 • ne mažiau kaip 12 balų, laikas A2, A3 ir A4 egzaminas.
 Pažymėjimas, pagal poreikį, Administracijos nustatytos tvarkos gali būti siunčiamas paštu.   
     Administracijos išduodamo ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimo pavyzdys:
                            
adr kursai
adr kursai

ADR testai

Jeigu esate užsiregistravę ir turite prisijungimo kodus (el. paštą ir slaptažodį) prisijunkite prie programos ir spręskite testus.

Jeigu neturite prisijungimo kodų – prisiregistruokite.

 • ADR kursai Šiauliuose

ADR saugos specialistų kursai

 

Saugos specialistų (ADR) mokymo kursai:

M1 – mokymo kursas 1 klasės (sprogstamosios medžiagos) pavojingų krovinių vežimo saugai užtikrinti. Kursų kaina 300 Eur .

M2 – mokymo kursas 2 klasės (dujos) pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti. Kursų kaina 300 Eur .

M3 – mokymo kursas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 klasių pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti. Kursų kaina 350 Eur .

M4 – mokymo kursas 7 klasės (radioaktyviosios medžiagos) pavojingų krovinių vežimo saugai užtikrinti. Kursų kaina 300  Eur

M5 – mokymo kursas pavojingųjų krovinių, kurių numeriai 1202, 1203, 1223 , 3475 (dyzelinas, benzinas, žibalas ir etanolio mišiniai) ir aviacinio kuro, priskiriamo prie Jungtinių Tautų numerių 1268 ar 0863, vežimo saugai užtikrinti. Kursų kaina 350  Eur

Pavojingųjų krovinių vežimo automobiliniu transporto saugos specialistu gali būti i asmuo, išklausęs atitinkamą mokymo kursą (pagrindinis kursas – M ir M1, M2, M3, M4, M5) ir nustatyta tvarka išlaikęs egzaminą Lietuvos transporto administracijoje prie Susisiekimo ministerijos.
EGZAMINAVIMO TVARKA
   Egzaminuojamieji egzamino metu gali naudotis Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pavojingų krovinių vežimą. Kita literatūra ir užrašais naudotis draudžiama.
     Egzamino bilietą sudaro 40 klausimų iš atitinkamo mokymo kurso ir praktinės užduotis, kurią sudaro:
 • sąlyga ir 20 klausimų pagal M mokymo kursą.
 • sąlyga ir po 10 klausimų pagal M1, M2, M3, M4 ar M5 mokymo kursą.
     Egzaminui skirti ne daugiau kaip 4,5 valandos.
     Egzaminas išlaikytas, jei egzaminuojamasis atsakė ne mažiau kaip į:
 • 48 bilieto klausimus pagal M mokymo kursą.
 • 40 klausimų pagal M1, M2, M3, M4 ar M5 mokymo kursus.
 • ADR kursai Šiauliuose

Курсы водителей по перевозке опасных грузов ADR (ДОПОГ ) в Шяуляе


Водителем дорожных транспортных средств, перевозящих опасные грузы, может быть лицо, прошедшее базовый курс подготовки (A1) и, при необходимости, дополнительный(ые) специализированный(ые) курс(ы) подготовки:

A2 (перевозка опасных грузов в цистернах),
A3 (перевозка взрывчатых веществ),


A4 (перевозка радиоактивных веществ)


и сдав экзамен в установленном порядке в Администрации транспорта Литвы.  


Внимание. Курс ADR (ДОПОГ) (для опасных грузов) начинается каждый понедельник в 9.00 утра.


Позвоните и зарегистрируйтесь по телефону 868524581 или 865070686.


Mы ждем вас по адресу Aušros al.68 - 307, Šiauliai.


 • ADR kursai Šiauliuose