Transporto vadybininko/-ės kursai

AKCIJA   Kaina 190 Eur

Kursų trukmė : keturios dienos (iš anksto sutartu laiku)

Mokykla suteikia  reikalingą mokymosi medžiagą.

Šie kursai skirti suteikti reikiamų žinių ir pasiruošti profesinės kompetencijos egzaminui, kuris laikomas Lietuvos transporto saugos administracijoje (LTSA).

Transporto vadybininku gali būti įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, kuriam pavesta vadovauti keleivių ir (arba) krovinių vežimo veiklai ir kuris nustatyta tvarka išlaikė transporto vadybininkų egzaminą ir gavo profesinės kompetencijos pažymėjimą.

Asmeniui sėkmingai išlaikiusiam egzaminą LTSA, išduodamas Krovinių ir (ar) keleivių vežimo kelių transporto profesinės kompetencijos pažymėjimas.

Įvertinus tai, kad į egzaminą įtraukta daugiau kaip penkiasdešimt teisės aktų, kurių nuostatas laikant egzaminą reikia žinoti, siūlome atvykti į mūsų rengiamus transporto vadybininkų kursus, kurių metu Jums bus pateikta visa informacija, reikalinga egzamino metu.

 

 

Heroldo.lt žinutė

Mokymų metu nagrinėjamos temos:

Pagrindinės kursų dalies temos:

 • Lietuvos Respublikos civilinio ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatos,
 • Reikalavimai akcinėms bendrovėms, individualioms įmonėms, ūkinėms bendrijoms,
 • Rinkodaros, buhalterinės apskaitos ir ekonomikos pagrindai, įskaitant finansinius rodiklius, kuriuos egzamino metu reikia apskaičiuoti,
 • Mokestiniai reikalavimai ūkio subjektams (pridėtinės vertės mokestis, pelno mokestis, gyventojų pajamų  mokestis, socialinis draudimas),
 • Įmonių bankroto įstatymo nuostatos,
 • Reikalavimai motorinių transporto priemonių kategorijoms ir minimaliam vairuotojų amžiui,
 • Reikalavimai, susiję su vairuotojų sveikatos patikrinimo periodiškumu,
 • Reikalavimai motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijoms ir klasėms pagal konstrukciją,
 • Reikalavimai, susiję su motorinių transporto priemonių ir jų priekabų sudedamųjų dalių atitikties įvertinimu, registravimu, privalomąja technine apžiūra ir kt.

Krovinių vežimo vidaus maršrutais kursų dalies temos:

 • Reikalavimai pradinei ir periodinei vairuotojų profesinei kvalifikacijai ir kt.
 • Kelių transporto kodekso, kelių transporto veiklos licencijavimo nuostatos,
 • Reikalavimai dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės, leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo ir mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės keliais tokiomis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo ir kontrolės nuostatos,
 • Krovinių, vežamų kelių transporto priemonėmis, išdėstymo ir tvirtinimo reikalavimai,
 • Gyvūnų vežimo reikalavimai,
 • Mokestiniai reikalavimai (mokestis už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones, kelių naudotojo mokestis „Vinjetės“),

Krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais kursų dalies temos:

 • Krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu reikalavimai,
 • Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) nuostatos,
 • Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 m. TIR konvencija) nuostatos,
 • Muitinės procedūros,
 • Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų (ETMK) vykdyti tarptautinį krovinių vežimą kelių transporto priemonėmis naudojimo ir išdavimo reikalavimai,
 • Sertifikatų išdavimo ekologinius  ir saugumo reikalavimus atitinkančioms krovininėms transporto priemonėms nuostatos,
 • Užsienio valstybių  leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais išdavimo, naudojimo ir grąžinimo reikalavimai,
 • Susitarimo dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) nuostatos,
 • Pavojingųjų krovinių vežimo kelių transportu reikalavimai, vadovaujantis Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) techniniais priedais,
 • Vairuotojų darbo, vairavimo ir poilsio režimo bei apskaitos vedimo reikalavimai pagal Europos šalių susitarimą dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, darbo (AETR), reglamentą (EB) Nr. 561/2006, (ES) Nr. 165/2014 ir kt.

Transporto vadybininkų egzaminas Lietuvos transporto saugos administracijoje susideda iš dviejų dalių – pagrindinės dalies ir papildomos dalies.

Papildoma dalis laikoma pagal licencijuojamos kelių transporto veiklos rūšis:

 • keleivių vežimo vietiniais ir tolimojo susisiekimo maršrutais;
 • keleivių vežimo tarptautiniais maršrutais;
 • krovinių vežimo vidaus maršrutais;
 • krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais.

Egzaminuojamasis gali laikyti vieną ar kelias dalis pagal licencijuojamos kelių transporto veiklos rūšis vienu metu. Vienai egzamino daliai skiriama ne daugiau kaip 45 min., tačiau bendra egzamino trukmė neturi viršyti 4 val.

Egzamino bilietą sudaro:

 • 20 pagrindinės dalies klausimų, iš kurių 10 klausimų skirti bendrųjų dalykų bei sričių žinioms įvertinti ir 10 klausimų praktinei užduočiai spręsti, ir
 • po 25 klausimus iš atitinkamos papildomos dalies;

Asmuo išlaiko egzaminą, jei teisingai atsako ne mažiau kaip į:

 • 15 klausimų iš pagrindinės dalies
 • 20  atitinkamos papildomos dalies klausimų.

Jeigu iš visų egzamino metu laikytų dalių teigiamai įvertintos ne visos dalys, egzaminas neišlaikytas, tačiau egzamino metu gautas teigiamas atitinkamos dalies įvertinimas galioja vienerius metus ir įskaitomas perlaikant egzaminą.

Prašymas laikyti transporto vadybininkų egzaminą ir dokumentai Lietuvos transporto saugos administracijai teikiami ne vėliau kaip vieną dieną prieš egzaminą.

Registruotis į egzaminą galima čia.

Profesinės kompetencijos pažymėjimas galioja neterminuotai.

Plačiau apie transporto vadybininkų egzaminavimą ir pažymėjimų išdavimą skaitykite Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

Transporto vadybininko testai

Jeigu esate užsiregistravę ir turite prisijungimo kodus (el. paštą ir slaptažodį) prisijunkite prie programos ir spręskite testus.

Jeigu neturite prisijungimo kodų – prisiregistruokite.