Papildomi vairavimo kursai

Papildomų mokymų kurso kaina: 

100 Eur

Kursų trukmė 4 – 5 valandos

Kursai vyksta kiekvieną darbo dieną ir šeštadieniais iš anksto sutartu laiku.

Prašome registruotis į mokymo kursus iš anksto tel.: +37068524581

 

Atvykus registruotis į vairavimo mokyklą reikalingi dokumentai :

 Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

 Įsigaliojęs teismo sprendimas arba policijos nutarimas, kuriuo remiantis buvo taikyta administracinė atsakomybė;

 Vairuotojo pažymėjimas (išskyrus atvejį, kai padarė KET pažeidimą(-us), už kurį(-iuos) jam buvo atimta teisė vairuoti).

 

Heroldo.lt žinutė

Kokios pasekmės laukia pradedančiųjų vairuotojų, kurių KET reikalavimą (-us), dėl kurio (-ių) privaloma baigti ir vairuotojų mokymą, kuriems teisė vairuoti atimta dėl KET pažeidimo, jei jie nebaigs papildomo vairuotojų mokymo?

Pradedantysis vairuotojas, pažeidęs KET reikalavimą (-us), dėl kurio (-ių) privaloma papildomai baigti daugiau vairuotojų mokymą, ir per vienerius metus nuo pažeidimo (-ų) padarymo dienos nebaigęs vairuotojo mokymo, praras teisę vairuoti transporto priemones ir jo turimas 2 metus. galiojantis vairuotojo pažymėjimas nebus keičiamas į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą. Tokiu atveju pradedančiajam vairuotojui teisė vairuoti transporto priemones bus grąžinama tik perlaikius vairavimo egzaminą, bet vėl bus išduodamas tik 2 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas.

Pradedantieji vairuotojai mokymo įstaigoje privalo:

✔ Ne trumpiau kaip 45 min. individualiai su mokymo įstaigos psichologu analizuoti padarytą (-us) KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė;

✔ Baigti ne trumpiau kaip 45 min. trukmės mokymo įstaigos vairuotojų mokytojo vedamą teorijos kursą, apimančias šias temas: KET naujovės, atsakomybė už KET pažeidimus ir jų padarymo pasekmes, eismo įvykių Lietuvoje priežastys ir pasekmės, galimos rizikos situacijos ir jas numatomas, saugus, ekonomiškas ir ekologiškas vairavimas;

✔ Baigti ne trumpiau kaip 90 min. mokymo įstaigos psichologo vedamą psichologijos kursą, apimančias šias temas: vairuotojo asmenybės bruožų, savybių, asmeninių vertybių, stereotipų įtaka elgesiui kelyje, emocijų, jų suvokimas ir valdymas vairuojantis motorinės trukmės transporto priemonė, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimas, taip pat streso, miego trūkumo, nuovargio, ligos įtaka vairuotojo dėmesingumui, vertinimui, sprendimų priėmimui, vairavimo, eismo kultūra, pagarba kitiems eismo dalyviams ir atsakomybė už juos ir save;

✔ Ne trumpiau kaip 45 min. su mokymo įstaigų vairavimo instruktoriumi mokytis saugiai, ekonomiškai ir ekologiškai vairuoti B kategorijos transporto priemonės (neprivaloma pradedantiesiems vairuotojams, kuriems papildomas vairuotojų mokymas privalomas už KET pažeidimą, padarytus A1, A2, A ir B1 transporto priemones, ir vairuotojams, kuriems vairuoti atimta dėl KET). pasekmė, norintiems susigrąžinti teisę vairuoti A1, A2, A ir B1 kategorijų transporto priemones);

✔ Išlaikyti žinių patikrinimo testą.

✔ Baigusiems papildomo mokymo kurso, vairavimo mokykla išduoda papildomą vairuotojų mokymo baigimo pažymą.

PAŽEIDUS KELIŲ EISMO TAISYKLES (KET) PAPILDOMAS MOKYMAS PRIVALOMAS VAIRUOTOJAMS:

1. PRADEDANTIESIEMS VAIRUOTOJAMS (NETURINTIEMS 2 METŲ STAŽO), KURIE PAŽEIDĖ KET TAISYKLES DĖL:

  • vairuotojų pareigų pėstiesiems
  • lenkimo taisyklių
  • draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis
  • eismo reguliavimo signalų nesilaikymu, taip pat ir įspėjamųjų signalų naudojimo
  • važiavimo per sankryžas
  • vairuotojų naudojimosi saugos diržais
  • motociklininko šalmais pažeidimais
  • nustatyto greičio viršijimu daugiau kaip 10 km/h ir transporto priemonių vairavimu
  • kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (nuo 0 promilės iki 0,4 promilės)
  • taip pat sukėlusių eismo įvykį, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata


2. VAIRUOTOJAMS, KURIEMS BUVO ATIMTA TEISĖ VAIRUOTI DĖL KET PAŽEIDIMŲ:

Pagrindinis dokumentas, nustatantis ar vairuotojui reikalingi papildomi vairuotojų mokymo kursai – administracinio teismo sprendimas ar policijos nutarimas!